+420 777 278 069 | info@g11.cz

For instructors

CHCETE BÝT INSTRUKTOREM ALPINNING PROGRAMU?

Pro Vás je tedy určeno jednodenní školení ALPINNING BASIC, které obsahuje:

 • Aerobní cvičení a intervalový trénink, jejich složení a přínos pro lidský organismus

 • Seznámení se s programem ALPINNING

 • Seznámení se s alpitrackem

 • Tvorba lekce

 • Rozfázování lekce a její délka

 • Seznámení se s pojmy: senior zóna, slim zóna, fitness zóna, power zóna

 • Výběr vhodné hudby

 • Technika jednotlivých kopů a úderů

 • Protahování v hodinách ALPINNINGU        

 • Posilování při ALPINNINGU

 • Základy anatomie pro instruktora ALPINNING programu

Školení je zakončeno písemným testem, po úspěšném napsání je obdržena licence ALPINNINGBASIC INSTRUKTOR (neslouží pro vydání živnostenského listu).

CENA 5900,-

 

JSTE JIŽ BASIC INSTRUKTOREM TOHOTO PROGRAMU, ALE CHCETE O ALPINNINGU VĚDĚT JEŠTĚ VÍC?

Vám můžeme nabídnout nadstavbový kurz ALPINNING ADVANCED, který Vás seznámí s:

 • Pokročilými prvky

 • Prvky ve výskoku

 • Základy kruhového a boxerského tréninku

 • Systematickým cílením hodin

 • Využitím totemů

 • Oživením hodin pomocí pomůcek

 • Intervalovým tréninkem

Školení je zakončeno praktickou zkouškou, po jeho absolvování je obdržena licence ALPINNING ADVANCED INSTRUKTOR (neslouží k vydání živnostenského listu)

CENA 2490,-

 

CHCETE SE STÁT AKREDITOVANÝM INSTRUKTOREM SKUPINOVÝCH HODIN, INSTRUKTOREM VE FITNESS, ČI PROVOZOVATELEM FITNESS?

Pro Vás je zde akreditované školení pod názvem Instruktor Volnočasových  Sportovních Aktivit

Školení trvá 5 víkendů, které jsou rozděleny na:

Teoretickou část

 • biomechanika

 • anatomie

 • fyziologie

 • první pomoc

 • psychologie

 • základy posilování

 • výživa a pitný režim

 • výuka a metodika Alpinning programu

 • výuka a metodika Fitbox programu

 • relaxace a stretching

 • sportovní trénik

 • pedagogika

 • metodika sportovního tréninku

Praktickou část

 • metodika sportovního tréninku (jak si připravovat lekce a z čeho vycházet)+(tréninková jednotka pro senior,slim,fitness a power zónu)

 • organizace sportovního tréninku (důležité informace před lekcí z hlediska bezpečnosti a taktní opravení chyb klientů)

 • technika provedení cviků v dané lekci

 • posilování s náčiním (gumičky,expandery,činky,overbaly)

 • osvojení techniky a výstup před klienty (kombinace cvičení,práce s hudbou a povelů)

Osvojení techniky v praxi- vedení lekce ve fintess

Po závěrečných zkouškách o 5. víkendu je udělen certifikát akreditovaný MŠMT - INSTRUKTOR VOLNOČASOVÝCH SPORTOVNÍCH AKTIVIT, který opravňuje k vydání živnostenského listu.

Ktritéria pro výběr účastníků vzdělávacího programu(vstupní předpoklady) obsahují požadavky, které musí splňovat učastníci vzdělávacího program:věk minimálně 18 let, dobrý zdravotní stav,uvézt ukončené zakladní nebo střední vzdělání.

Učební osnova musí obsahovat obecnou a speciální část s obsahovým rozsahem 150 nebo 200 hodin- zkouškové požadavky.Počet vyučovacích hodin pro jednotlivé kvalifikace v oblasti sportu je minimálně 150 hodin při středoškolském vzdělání a 200 hodin při vzdělání základním.